Play
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง HospitalAnalytics2…

ประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งผ่านการรับรองคุ…

ข่าวประกาศ และกิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง/หนังสื่อราชการ / ข้อสั่งการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการสังกัด สสอ.ประโคนชัย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม / คู่มือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง