ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง HospitalAnalytics2018 กำหนดการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10,11 กำหนดการขึ้นสูง รุ่นที่ 2 แบบตอบรับ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้  ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย  จากนักศึกษา คณาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ “มหาราชนครศรีธรรมราชวิชาการ”

รายละเอียด || หนังสือ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการวิจัย ร่วมตีพิมพ์ มหาราชนครศรีธรรมราชวิชาการ Link...

อ่านเพิ่มเติม