หน่วยบริการสังกัด สสอ.ประโคนชัย

 

     รหัสหน่วยบริการ : 02959

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสลงโทน

     ที่อยู่หมู่ 3, ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, 31170
     โทรศัพท์044 196 067

 


 

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ60

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ61

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประเดียก

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ62

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจรเข้มาก

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ63

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเมือง

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ64

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ65

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกย่าง

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ66

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุงเก่า

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ67

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลมพนู

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ68

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิณทอง

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ69

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ70

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคอก

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ71

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ72

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ73

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะขาม

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ74

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกรัง

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ75

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสัมพันธ์

     รหัสหน่วยบริการ : 029ุ76

     ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่เหลี่ยม